Zomerenquête 2014: vervolg

Nog maar negen vragen te gaan: ze staan allemaal op deze pagina!

2. Ik ben een...
  Man.
  Vrouw.

3. Wat is je leeftijd?
  15-20
  20-25
  25-35
  35-50
  50-65
  65+

4. Hoe oriënteren jullie je op de aankoop van nieuwe meubels voor in huis?
(er mogen meerdere antwoorden aangekruist worden)

 Wij oriënteren ons via een zoekmachine op internet.
 Wij kijken rond op sites van verschillende woonwinkels.
 Wij oriënteren ons via Pinterest of Tumblr.
 Wij oriënteren ons door blogs te lezen over wonen en inrichting.
 Wij raken geïnspireerd door programma’s (en reclames) over wonen op TV.
 Wij bladeren in folders/magazines van woonwinkels die ik thuis krijg.
 Wij laten ons inspireren door in woonbladen te bladeren.
 Wij gaan naar een woonwinkel, kijken daar rond en laten ons adviseren.
 Wij kijken rond bij en laten ons adviseren door familie / vrienden / kennissen.
 

5. Wie houdt zich thuis bezig met het oriëntatieproces voor de aankoop van grotere meubels (bank, stoelen, fauteuil, tafel)?

 Dat doen wij volledig samen.
 Ik oriënteer me alleen.
 Mijn vrouw / vriendin oriënteert zich alleen.
 Mijn man / vriend oriënteert zich alleen.

6. Als er eenmaal een idee is welke meubels tot de opties behoren, hoe gaat het dan verder?

  We bespreken de opties, en hakken daarna samen de knoop door welk product het wordt.
  We bespreken de opties; daarna hakt mijn vrouw / vriendin de knoop alleen door.
  We bespreken de opties; daarna hak ik de knoop alleen door.
  We bespreken de opties; daarna hakt mijn man / vriend de knoop alleen door.
  We bespreken de opties NIET; mijn vrouw hakt de knoop alleen door.
  We bespreken de opties NIET; ik hak de knoop alleen door.
  We bespreken de opties NIET; mijn man hakt de knoop alleen door.

7. Wie doet doorgaans de uiteindelijke betaling, en eventueel de onderhandeling?

  Dat doen wij volledig samen.
  Dat doet mijn vrouw / vriendin alleen.
  Dat doe ik alleen.
  Dat doet mijn man / vriend alleen.
  Mijn vrouw / vriendin doet de onderhandeling; ik trek enkel de portemonnee.
  Mijn man / vriend doet de onderhandeling; ik trek enkel de portemonnee.

Tot slot een paar persoonlijke vragen...

8. Verloopt de oriëntatie en aankoopproces van nieuwe meubels doorgaans probleemloos?

  Ja, wij zijn het altijd met elkaar eens.
  Ja, mijn vrouw / vriendin beslist alleen. Ik vind het al snel goed.
  Ja, mijn man / vriend beslist alleen. Ik vind het al snel goed.
  Ja, ik beslis alleen. Mijn partner vindt het al snel goed.
  Het gaat meestal goed, maar ALS er meningsverschillen zijn, gaat dat meestal over:  geld  kwaliteit  kleuren / stijl.
  Er zijn bij de aankoop van een meubel vaak meningsverschillen over:  geld  kwaliteit  kleuren / stijl.
  Nee, er ontstaat vrijwel altijd onenigheid, met name over...  geld  kwaliteit  kleuren / stijl.

9. Wat gebeurt er bij het ontstaan van meningsverschillen?

  Ik trek mij weinig van de mening van mijn partner aan. Ik heb zelf de beste smaak.
  Ik ga net zo lang door met discussiëren totdat ik gewonnen heb.
  We gaan samen in overleg, maar ik probeer toch altijd mijn mening door te drukken.
  We gaan samen in overleg en sluiten een compromis, ook al is het niet precies wat we wilden.
  We vragen de mening van familie / kennis / vrienden, en beslissen op basis daarvan.
  We komen er niet uit, en de koop van het meubel gaat (tijdelijk) van de baan.
 

10. Stel, je gaat samen een bankstel kopen - een significante uitgave die de uitstraling van je woonkamer zal bepalen. Welke overwegingen spelen een rol bij de aanschaf van dit bankstel?

Kruis de meest passende antwoorden aan en omcirkel in welke mate het antwoord een rol speelt (1= helemaal niet, 5= bijzonder veel).

Belang van prijs:
  niet   beetje   gemiddeld   belangrijk   heel belangrijk
Belang van kwaliteit meubel:
  niet   beetje   gemiddeld   belangrijk   heel belangrijk
Belang van uitstraling meubel:
  niet   beetje   gemiddeld   belangrijk   heel belangrijk
Belang van levertijd meubel:
  niet   beetje   gemiddeld   belangrijk   heel belangrijk
Belang van mogelijkheid tot ruilen:
  niet   beetje   gemiddeld   belangrijk   heel belangrijk

Vul tot slot hier je email-adres in, zodat je meedingt naar de prijs:


We gebruiken je email-adres alleen voor deze enquete - niet om mailings te versturen. Tenzij je dat leuk vindt - Liever Interieur publiceert regelmatig een nieuwsbrief. Hierin vind je bijvoorbeeld nieuwe producten, ontwerpen, interieurtips...

Ja, ik ontvang graag de Liever nieuwsbrief.