Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid

Voor Liever.com is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Liever.com vraagt haar gebruikers in beginsel geen persoonsgegevens in te vullen; Liever.com bewaart uitsluitend je e-mail adres, favoriete foto’s, favoriete winkels, gebruikersnaam en paswoord. Hierbij houdt Liever.com zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Cookies

  • Liever.com maakt gebruik van cookies om persoonlijke instellingen te bewaren - specifiek de inloggegevens van je plakboek. (Dit zijn cookies remember_user_token en _nogliever_session.) Je hoeft dan niet bij elk bezoek aan de website opnieuw je gegevens in te vullen. In de meeste browsers kun je het plaatsen van cookies blokkeren of expliciet om uw toestemming laten vragen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van Liever.com beperken. Voor meer informatie over cookies, zie www.cookiecentral.com.
  • Liever.com gebruikt ook cookies om de algemene bezoekgegevens bij te houden, zoals de meest bezochte pagina’s en meest bekeken foto’s. (Dit zijn cookies _utma t/m _utmz.) Hiermee kan Liever.com de indeling van de website verbeteren en zo de werking optimaliseren. Ook kan Liever.com deze informatie gebruiken om de populariteit van bepaalde stijlen en producten te analyseren.
  • Tot slot gebruiken wij cookies om advertenties van het Google Display Network aan te passen aan de interesses van de consument. Deze cookies (__ar_v4, __sonar en __gads) zorgen ervoor dat je relevante advertenties te zien krijgt. Om deze advertenties te tonen, delen we informatie met derden, waaronder Google/DoubleClick. Ook hier geldt: In de meeste browsers kun je het plaatsen van cookies blokkeren of expliciet om uw toestemming laten vragen. En je kan op Your Online Choices ook een opt-in of opt-out doen.
  • Op de website van Liever.com vind je links naar andere websites. Liever is niet verantwoordelijk voor de manier waarop gelinkte websites omgaan met je persoonsgegevens. Lees daarvoor het privacybeleid van de site die je bezoekt.

Gebruiksvoorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden waaronder je gebruik kan maken van de dienst die Liever.com aanbiedt. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de dienst. Door gebruik te maken van de dienst, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Deze website is samengesteld door Liever. Deze website is een dienst waarmee gebruikers informatie over en verkoopadressen van verschillende producten kunnen verkrijgen. De website wordt gemaakt door Liever Design B.V., Vijzelstraat 72, 1017 HL te Amsterdam, KvK 34310183, hierna te noemen: ‘Liever’.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de hele website van Liever. Door gebruik te maken van de website, geef je aan akkoord te gaan met de voorwaarden. De voorwaarden gelden ook voor geregistreerde gebruikers en zijn een deel van de overeenkomst tussen Liever en geregistreerde gebruikers.

Van de voorwaarden kan slechts worden afgeweken met schriftelijke toestemming van Liever.

Liever heeft het recht de gebruiksvoorwaarden tussentijds aan te passen. De meest recente versie vind je altijd op de website.

Als deze voorwaarden of delen ervan nietig bevonden worden, zullen partijen deze voorwaarden vervangen door voorwaarden van zoveel mogelijk gelijkluidende strekking.

Liever is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website of de mogelijkheid van het gebruik van de website, noch voor enige andere schade aan hardware of software als gevolg van gebruik van de website.

Er is geen garantie op de beschikbaarheid van de website. Mocht Liever op enig moment besluiten de website niet meer aan te bieden of af te sluiten dan komt aan de gebruiker geen recht op compensatie of schadevergoeding toe.

Liever staat niet garant voor de correctheid van door derden aangeleverde informatie (verkoopadressen, productfoto’s, links). Mocht je foutieve informatie denken aan te treffen, verzoeken we je vriendelijk dat te melden via feedback@liever.com.

Liever is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waar Liever links naar plaatst.

Alle intellectuele eigendom op werken en merken op deze site blijft berusten bij Liever en haar leveranciers. Er worden door Liever en haar leveranciers geen rechten overgedragen aan bezoekers, gebruikers of andere derden. Dit betekent dat: Je het materiaal op Liever.com niet mag kopiëren of bewerken. Je het materiaal op Liever.com niet mag aanwenden voor commercieel gebruik, of voor publieke vertoningen.

Het is geregistreerde gebruikers en bezoekers toegestaan de site persoonlijk te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan de site te gebruiken op een wijze waardoor je handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden, in strijd met wettelijke bepalingen of in strijd met de zorgvuldigheid die een ieder in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Indien Liever het vermoeden heeft dat een geregistreerde gebruiker handelt in strijd met de voorwaarden dan is Liever gerechtigd zonder vooraankondiging en zonder opgave van redenen toegang voor de gebruiker te blokkeren en de registratie, het profiel, de advertentie en/of de weblog van de gebruiker van haar site te verwijderen zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding of compensatie voor de gebruiker zal ontstaan.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle door hem op de site geplaatste teksten.

Liever heeft het recht post of e-mail te blijven sturen aan het adres dat een gebruiker heeft opgegeven tot aan het moment dat de gebruiker een nieuw adres heeft opgegeven, onverminderd het bepaalde in artikel 41 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Op alle overeenkomsten en voorwaarden van Liever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Liever en bezoekers of klanten van Liever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.